Łódź czeka kogoś,
kto by ją poślubił,
kto by sercem ją schwycił,
duszą przyhołubił,
kto by zechciał ją zbawić,
oczyścić, rozszerzyć ....
[ Jan Sztaudynger ]

:: fotografie miasta (photos) :: zdjęcia panoramiczne (panoramic)::
  cmentarz żydowski (Jewish Cemetery) :: cmentarz trzech wyznań (Three Denomination Cemetery) ::
:: park im M. Klepacza (Klepacz's park) :: Pustka po Synagogach (Emptiness after Synagogues) ::
:: www.synagogi.lodz.pl :: niezwykły łódzki wstyd (Lodz's shame) ::

Autorem strony i wszystkich zdjęć jest Mirek Sopek