Kościuszki 2
Kościuszki 2


Wólczańska 6
Wólczańska 6

Wolborska

Zachodnia 70
(niegdyś 56)

Gdańska 18 [ If you have an old photo of this synagogue - send it to me please]
Gdańska 18

Rewolucji 1905 28
(niegdyś Południowa 28)
Jedyna istniejąca do dziś synagoga w Łodzi. Przetrwała jedynie dlatego, że w czasie wojny była składem soli....
Odremontowana z pomocą Fundacji Laudera w 1989 roku.

The only surviving Synagogue of Lodz. It survived the war only for being the salt storage...
It was reconstructed with help from Ronald Lauder Foundation.
Rewolucji 1905 28
(niegdyś Południowa 28)
Jej wnętrze jest piękne ....


Its interior is beautiful...


Piotrkowska 114/116

Dawny Dom Modlitwy "Beit Midrash" urządzony w 1899 w budynku dawnej koszernej rzeźni drobiu
Former House of Prayer Beit Midrash organized in 1899 in the old kosher poultry slaughterhouse
Piotrkowska 114/116

More to come: Wolborska, Rewolucji, Bracka ...
Jedyna znana mi w Łodzi pozostałość po żydowskiej winiecie (Rewolucji 1905r 19  - Niegdyś Poludniowa 19)- w tym miejscu istniała do wojny żydowska organizacja pomocy chorym i ubogim. Napis brzmi: "Beit hacholim"  co oznacza "Szpital"
The only existing Jewish sign I know at Rewolucji 1905r 19. Until II World War the charitable organization for the sick and poor Jews was located here. The sign says: "Beit hacholim" what means "Hospital".
No!
There is another one!
I found it at 1 AM at night, driving in Lodz and listening to Rabbi Sasza Pecaric lectures .... It was like a miracle!
On the left - the current, fadding sign, saying "Kosher", on the right, it is taken in 1998 (from Lodz Shtetlinks)

It is a shame that these signs are in such conditions...


 w przygotowaniu: www.synagogi.lodz.pl

By Mirek Sopek, part of http://lodz.makolab.pl