Kaplica cmentarna - grób Scheiblerów na Cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim

Shift+Click - powiększanie - Zoom-In
Ctrl+Click - pomniejszanie - Zoom-Out

:: return ::