Park im. Biskupa Michała Klepacza (dawniej im Worcella) to chyba najmniejszy park w Łodzi. Położony na tyłach łódzkiej katedry może być celem spaceru zarówno w dzień jak i w nocy. Piękne oświetlenie, piękne drzewa i piękne pałace, służące dziś za siedzibę rektorów Politechniki Łódzkiej oraz Centrum Kształcenia Międzynarodowego, tworzą niezwykłą atmosferę w samym sercu miasta. 

Zapraszam, bardzo lubię to miejsce .....

 


City Park of Bishop Michal Klepacz (formerly named "Worcella") is perhaps the smallest park in Lodz. Located at the rear side of Lodz Cathedral may be a target of short walk both at day- and night time. Beautiful lighting, beautiful trees and palaces, that serve today as the home for Technical University chancellors and International Faculty of Engineering, create uncommon atmosphere at the heart of the city.

I invite you to visit is, I like this place .......

 


Mirek Sopek