Park przy Rektoracie PŁ

Shift+Click - powiększanie - Zoom-In
Ctrl+Click - pomniejszanie - Zoom-Out

:: return ::